Српски  Magyar 

archive Службени лист број 16/2022

 

Додаци уз Службени лист 16/2022:

  • Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Србобран
  • Сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Србобран

Службени лист