May 17, 2021 Last Updated 6:54 PM, May 14, 2021

Одлуке и решења

pdf Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Србобран у 2018. години
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати 2018.
pdf Захтеви, одлуке, измене ценовника и образложење измена ценовника комуналних услуга и аутобуске станице
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2018. години
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - први квартал 2018. године
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији Општине Србобран за школску 2017-2018. годину
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности за I квартал 2018.
pdf Захтев за давање сагласности на допуну ценовника комуналних услуга, од 25 01.2018.
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање пројеката из области културе и уметности - I квартал 2018.
pdf Одлука о трошковима прикључења на систем за дистрибуцију гаса
pdf Исправка ценовника за комуналне услуге
pdf Допуна ценовника комуналних услуга
pdf Ценовник грађевинских радова
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2017. години
pdf ЛИСТА ПРЕДЛОГА за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2017. години
pdf ОДЛУКА о додели бесповратних средстава из буџета општине Србобран у 2017. години, са ранг листо, подносиоца и одобрених средстава
pdf Предлог ранг листе поднетих пријава у поступку остваривања права на доделу бесповратних средстава из буџета општине Србобран у 2017.
pdf Одлука о избору пројеката из области културе - IV квартал 2017.
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање култура уметност - IV квартал 2017
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2017. години
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2017.
pdf Одлука оцени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца, број 1228/2017-2 од 15.09.2017.
pdf Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
pdf Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање
документ Образложење за доношење нових одлука о ценама
pdf Сагласност ОУ Србобран на цену превоза ученика
pdf Одлука о избору програма-пројеката из области културе и уметности који се финансирају-суфинансирају из буџета општине Србобран за III квартал 2017. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање/суфинансирање програма из области културе и уметности - III квартал 2017
archive Ценовник услуга аутобуске станице у Србобрану за 2017. годину, Образложење формирања цена и Захтев за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга аутобуске станице у Србобрану за 2017. годину
pdf Одлука о финализирању Нацрта Локалног антикорупцијског плана Општине Србобран и о упућивању на јавну расправу
archive Одлуке о ценама комуналних услуга са ценовницима за 2017. - ЈКП Градитељ Србобран
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2017. години
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2017.
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се додатно финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за други квартал 2017. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање култура и уметност II квартал 2017
pdf Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години
pdf Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Србобран у 2017
pdf Решење о измени решења о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Србобран у области јавног информисања у 2017.
pdf Одлука којом се утврђује номинални износ родитељског додатка, почев од 01.01.2017.
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2016/2017 годину
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се додатно финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за први квартал 2017. године
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран у области јавног информисања у 2017.
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности - I квартал 2017.
pdf Решење о измени решења о образовању жалбене комисије у општини Србобран
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за први квартал 2017. године
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2016/17. годину
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности - први квартал 2017.
pdf Одлука о поновљеном јавном надметању број 23 у КО Србобран
pdf Предлог и Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката уа остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран у области јавног информисања у 2016. години
pdf ОДЛУКА - Расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности
pdf Нацрт уговора о статусној промени припајања, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Србобран“ и ЈКП „Градитељ“
pdf Коначна листа за откуп сеоских домаћинстава за избеглице из општине Србобран
pdf Коначна листа реда првенства за доделу решавања стамбених потреба избеглица
pdf Одлука о решавању стамбених потреба избеглица
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије - јавно информисање у 2016. години
pdf Саопстење ОИК - Коначни резултати избора 2016
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територии општине Србобран
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја - 2015

Службени лист