Српски  Magyar 

Одлуке и решења

pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2017. години
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2017.
pdf Одлука оцени топлотне енергије за снабдевање крајњих купаца, број 1228/2017-2 од 15.09.2017.
pdf Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
pdf Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање
документ Образложење за доношење нових одлука о ценама
pdf Сагласност ОУ Србобран на цену превоза ученика
pdf Одлука о избору програма-пројеката из области културе и уметности који се финансирају-суфинансирају из буџета општине Србобран за III квартал 2017. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање/суфинансирање програма из области културе и уметности - III квартал 2017
archive Ценовник услуга аутобуске станице у Србобрану за 2017. годину, Образложење формирања цена и Захтев за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга аутобуске станице у Србобрану за 2017. годину
pdf Одлука о финализирању Нацрта Локалног антикорупцијског плана Општине Србобран и о упућивању на јавну расправу
archive Одлуке о ценама комуналних услуга са ценовницима за 2017. - ЈКП Градитељ Србобран
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2017. години
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2017.
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се додатно финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за други квартал 2017. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање култура и уметност II квартал 2017
pdf Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години
pdf Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања општине Србобран у 2017
pdf Решење о измени решења о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Србобран у области јавног информисања у 2017.
pdf Одлука којом се утврђује номинални износ родитељског додатка, почев од 01.01.2017.
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2016/2017 годину
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се додатно финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за први квартал 2017. године
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран у области јавног информисања у 2017.
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за додатно финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности - I квартал 2017.
pdf Решење о измени решења о образовању жалбене комисије у општини Србобран
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за први квартал 2017. године
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2016/17. годину
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности - први квартал 2017.
pdf Одлука о поновљеном јавном надметању број 23 у КО Србобран
pdf Предлог и Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката уа остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран у области јавног информисања у 2016. години
pdf ОДЛУКА - Расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности
pdf Нацрт уговора о статусној промени припајања, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Србобран“ и ЈКП „Градитељ“
pdf Коначна листа за откуп сеоских домаћинстава за избеглице из општине Србобран
pdf Коначна листа реда првенства за доделу решавања стамбених потреба избеглица
pdf Одлука о решавању стамбених потреба избеглица
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије - јавно информисање у 2016. години
pdf Саопстење ОИК - Коначни резултати избора 2016
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територии општине Србобран
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја - 2015

Службени лист