Српски  Magyar 

ОБАВЕШТЕЊЕ - Избори са чланове савета месних заједница у општини Србобран

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
О п ш т и н с к а у п р а в а
Број:013-22/2022-IV
Дана:11.11.2022. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
Тел: 021/730-020; факс: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 14 и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009 и 99/2011) тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС”, бр. “, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022) и Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у општини Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 22/2022), Општинска управа Србобран, и з д а ј е следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи у општини Србобран да је део јединственог бирачког списка за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Србобран изложен на увид у канцеларији број 7 у згради Општинске управе Србобран, у улици Трг слободе број 2, те ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ БИРАЧКОГ СПИСКА.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници: https://upit.birackispisak.gov.rs уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Право да бира чланове Савета месних заједница има пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице у којој остварује изборно право.

На основу Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месних заједница у општини Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 22/2022), избори за чланове Савета месних заједница у општини Србобран одржаће се дана 11. децембра 2022. године.

У бирачки списак се у складу са Законом уписује грађанин који је навршио 18 година живота, који је пословно способан и који има пребивалиште на подручју изборне јединице у којој остварује изборно право.
Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Уз захтеве се прилажу потребни докази. Захтеви се подносе у седишту Општинске управе Србобран, сваког радног дана и суботом од 7 до 15 часова.

Бирачки списак закључује се најкасније 15 дана пре дана одржавања избора,односно 25.11.2022. године.

Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси до закључења бирачког списка Општинска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 сата пре дана избора, односно до 07.12.2022. године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
НАЧЕЛНИК
Данијела Вујачић