Српски  Magyar 

Обавештење о новим ценама гаса за јавно снабдевање од 1. августа 2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ ЦЕНАМА ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ОД 1. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ

ЈКП „Градитељ“ обавештава  своје потрошаче да је на основу промене улазне цене гаса од стране добављача ЈП „Србијагас“ дошло до промене цене природног гаса за јавно снабдевање.

Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ је на седници одржаној 30. Јуна 2022. године донео Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевања број: 1169/2022-1, на коју је 01. јула 2022. године  сагласност дао Савет Агенције за енергетику Републике Србије одлуком број: 429/2022- Д- I.

Нова цена природног гаса примењиваће се почев од 1. августа 2022. године.

Цена енергента за из групе купаца  „Мала потрошња-домаћинства“ и „Мала потрошња-отсали“ износи 37,57 динара/m3 без ПДВ-а.

Цена енергента за из групе купаца  „Равномерна потрошња-К1“ ,  „Неравномерна потрошња-К1“ и  „Ванвршна потрошња-К1“ износи 34,89 динара/m3 без ПДВ-а.

Одлука о цени природног  гаса за јавно снабдевање  број: 1169/2022-1 и Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање број: 429/2022- Д- I објављене су на сајту ЈКП „Градитељ“, www.jkpgraditelj.co.rs

 

Службени лист