Српски  Magyar 

Nyilvános felhívás instruktor jelöltek jelentkezésére

Nyilvános felhívás

instruktor jelöltek jelentkezésére

A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást intéz minden érdekelt jelölthöz, hogy a 2022. június 24-étől (9.00 óra) 2022. július 3-áig (20.00 óra) terjedő időszakban jelentkezzenek instruktornak a 2022. évi Nép-, háztartás és lakásszámlálás lebonyolításának szükségleteire.

Az érdekelt jelöltek kizárólag a Köztársasági Statisztikai Intézet www.stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs honlapján az elektronikus bejelentőlap kitöltésével jelentkezhetnek.

Az instruktor feladatai

Az instruktorok kötelesek ötnapos képzésen részt venni, elsajátítani a Népszámlálás és az adatgyűjtési alkalmazásokon való munka és monitoring metodológiáját, ötnapos képzését tartani az összeíró jelölteknek és a feladatuk szerinti területen a népszámlálás menetét figyelemmel kísérni, a hozzájuk beosztott összeírók munkáját ellenőrizni, a népszámlálás folyamán az összeíróknak szükséges útbaigazítást adni és a munkájukban és a felmerülő vitás helyzetek megoldásában segíteni. Egy instruktor átlagban hét összeíró munkájának felügyeletével van megbízva.

Alkalmazási időszak

  1. augusztus 23-ától október 31-éig tart

Megjegyzés: az összeíró jelöltek képzésének idején, a terepi munka előkészületei és a Népszámlálásnak a terepen történő lefolytatása alatt a munkaidő beosztása a Tevékenységi tervvel összhangban történik és magában foglalhatja a hétvégi munkát is.

A jelöltnek az alábbi általános feltételeknek kell eleget tennie:

  • a Szerb Köztársaság állampolgára;
  • lakhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van a Szerb Köztársaság területén;
  • a bejelentő ív kitöltése idején legalább 18. életévét betöltötte;
  • legalább négyéves középiskolai végzettsége van;
  • nem volt legkevesebb hat havi börtönbüntetésre ítélve, nem indult ellene vizsgálat és nem folyik ellene bűnügyi eljárás.

Külön feltételek, melyeket a jelöltnek teljesítenie kell:

  • számítógépes munka ismerete (MS Office, internet) – elő van irányozva a jelölt tesztelése;
  • lehetősége van az alkalmazásának időszakában saját számítógépét használni és az internethez hozzáférni.

A kiválasztott jelöltekkel:

  • Szerződést kötünk ideiglenes és alkalmi munkáról (munkanélküliek, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, öregségi nyugdíjélvezők) vagy
  • Szerződést kötünk a kiegészítő munkáról (másik munkavállalónál teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek, illetve akiknek nem a Szerb Köztársaság a munkáltatója).

FONTOS MEGJEGYZÉS: Az Intézet nem felelős az alkalmazott személy jogainak esetleges elvesztése miatt, amely munkajogi státusuk és munkatérítés megvalósításának megváltozása miatt következhet be (pl. családi nyugdíj, munkanélküliségi térítés folyósításának felfüggesztése stb.).