Српски  Magyar 

Обавештење: Увид у бирачки списак

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
О П Ш Т И Н С К А У П Р А В А
Број:013-7/2022-IV
Дана:17.02.2022. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел:021/730-020; Факс:021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС”, бр. “, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022 ), и члана 3.Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/2022), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС'', број 22/2022), који ће се одржати 03. априла 2022. године, Oпштинска управа Србобран даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи у општини Србобран, да се део јединственог бирачког списка (за општину Србобран), за спровођење избора за народне посланике води у канцеларији број 7 у згради Општинске управе општине Србобран, у улици Трг слободе број 2 те ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРЕДЛАГАТИ ПОСТУПАК УПИСА, ПРОМЕНА (ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА) И БРИСАЊА У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници: https://upit.birackispisak.gov.rs уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно броју пасоша.

На основу Одлуке о расписивању избора за народне посланике избори ће се одржати дана 03. априла 2022. године.

Право да бира има пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије и пунолетан држављанин Републике Србије над којим није продужено родитељско право односно који није потпуно лишен пословне способности који има пребивалиште на подручју изборне јединице у којој остварује изборно право.

У бирачки списак се у складу са Законом уписује грађанин који је навршио 18 година живота, који је пословно способан као и грађанин над којим није продужено родитељско право односно који није потпуно лишен пословне способности и који има пребивалиште на подручју општине у којој остварује изборно право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.
Име и презиме бирача који је припадник националне мањине двојако се уписује: прво ћириличним писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

У бирачки списак се уписује и податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи, односно према боравишту у иностранству. Поред податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи, у бирачки списак се уписује и место и адреса његовог боравишта у земљи, као и општина у којој је место његовог боравишта. Упис ових података врши се почев од 17.02.2022.године, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (20 дана пре дана избора). Ако најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списак у бирачки списак није уписан податак да ће бирач гласати на предстојећим изборима према месту боравишта у земљи, односно иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта.

Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци његовог боравишта у иностранству.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

Грађани који се налазе на одслужењу војног рока или на војној вежби уписују се у бирачки списак према последњем пребивалишту.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Уз захтеве се прилажу потребни докази. Захтеви се подносе у седишту Општинске управе општине Србобран, сваког радног дана и суботом од 7 до 15 часова.

Бирача који није уписан у бирачки списак уписује, решењем, у бирачки списак до његовог закључења Општинска управа општине Србобран, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора, решење доноси Министарство.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
НАЧЕЛНИК
Данијела Вујачић