Српски  Magyar 

Oбавештење: Јавни увид

На основу члана 48. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (“Сл. гласник РС”, број 27/2015) Општинска управа Србобран поставља Измене и допуне Срeдњoрочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. год до 2023. године на јавни увид, преко званичног сајта општине Србобран (www.srbobran.rs) и позива сва заинтересована лица да доставе коментаре у року од десет дана.
Јавни увид траје 10 дана, од 18.11.2021. до 29.11.2021. године до 15.00 часова, а грађани могу предати своје примедбе, предлоге и сугестије на писарницу Општинске управе Србобран (Трг слободе бр.4, соба број 2) у писаној форми, у наведеном року.