Српски  Magyar 

Одржана 19. седница Општинског већа

У четвртак, 15. августа одржана је 19. седница Општинског већа, којом је председавао Зоран Младеновић, председник општине Србобран. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, председник СО Србобран Жељко Богојевић, начелник Општинске управе и шефови одељења, као и представници појединих јавних предузећа и Дома здравља "Др Ђорђе Бастић". На дневном реду се нашло 28 тачака.

Општинско веће је усвојило записнике са 18. редовне и 7. и 8. ванредне седнице Општинског већа, затим Извештај о извршењу Плана рада Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ за период I-VI 2013. године, информацију Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ о оствареним сопственим приходина у периоду од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године, извештај исте установе о спроведеном преговарачком поступку јавне набавке добара – лекови листа А и А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО и снабдевености апотеке Дома здравља целокупним асортиманом лекова, као и обавештење ДЗ „Др Ђорђе Бастић“ о проблемима приликом обезбеђивања континуираног снабдевања целокупним асортиманом лекова за осигуранике општине Србобран.

Такође, Општинско веће је усвојило информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о условима и начину изградње фудбалског терена од вештачке траве у спортском дворишту у Турији, предлог ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за рационализацију, односно смањење трошкова јавне расвете у општини Србобран, извештај ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о стању и потребним радовима на објекту Капеле у Надаљу, затим инфромацију Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине о објкетима – капеле у насељеним местима Турија и Надаљ, извештај о раду Народне кухиње, као и тачку дневног реда у којој се разговарало о постављању дечијег игралишта у објекту Установе за Предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран - „Бубамара“ у Надаљу.

Општинско веће је усвојило извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2013. године, информацију о опомени за неплаћене јавне приходе, захтев Мушицки Милована за израду дренаже канала за одводњавање у улици Туријска у Србобрану, инфромацију Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези примене члана 29. Закона о комуналним делатостима, информацију са предлогом одлуке о ослобађању плаћања трошкова електричне енергије оних спортских клубова који користе отворене спортске терене, као и доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача. Општинско веће је донело и решење о утврђивању линија градског и приградског превоза, решење о одређивању аутобуских стајалишта за линијски превоз путника на територији општине Србобран, а затим и разматрало предлог Удружења пчелара „Сунцокрет“ Србобран за усвајање Декларације против генетички модификованих организама на територији Општине Србобран, молбу Удружења грађана за церебралну и дечију парализу Јужно бачког округа „Сунце“ Нови Сад за пружање помоћи Војиновић Милени из Србобрана, захтев – молбу Шиге Ангеле из Србобрана за пружање једнократне помоћи, одлуку о расписивању јавног огласа и утврђивање текста јавног огласа за постављење начелника Општинске управе Србобран, одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Србобран, као и решење о утврђивању аконтативног износа накнаде члановима надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Србобран. Као последња тачка дневног реда разматрана су текућа питања.

Службени лист