Српски  Magyar 

Обавештење

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење  за  урбанизам, стамбено-комуналне  
послове и заштиту  животне  средине

Број: 501-7/13-IV-01
Дана: 12.07.2013. год.

21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран обавештава јавност да је донето решење да за пројекат пословни комплекс у функцији пољопривреде, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 10017 К.О. Србобран, ванграђевински реон, на територији општине Србобран, носиоца пројекта „ФАРМ ЦО-ОП” д.о.о, Србобран, Доситеја Обрадовића бр. 3, није потребна процена утицаја на животну средину.

Решење је донето на основу увида у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева.

Тачком 9, подтачка 16. листе ИИ Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе Пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08) где је утврђено да се за пројекте: Млинове, сушаре и силосе, укупног капацитета преко 500т може захтевати процена  утицаја на животну средину.

У процесу разматрања захтева, приликом одлучивања, није било достављених Мишљења заинтересованих органа, организација, нити јавности.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог органа.

 

Доставити:

  1. „FARM CO-OP” д.о.о, Србобран, Доситеја Обрадовића бр. 3
  2. ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран” Србобран
  3. ЈКП „Градитељ“ Србобран
  4. Радио Србобран
  5. Архиви

 

Обрађивач:
Марија Ћорић
дипл.инж – маст. заш. жив. сред,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев

Службени лист