Српски  Magyar 

Обавештење избори

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
О П Ш Т И Н С К А   У П Р А В А
Број: 013-16/2020-IV
Дана: 11.05.2020. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; Факс: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС”, бр. 15/2012 и 88/2018), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС'', број 19/2020 и 68/2020), Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 4. марта 2020. године (''Службени гласник РС'', бр. 69/2020), Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, бр. 15/2020 и 26/2020), Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних 3. марта 2020. године ("Службени лист АПВ", бр. 27/2020), Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштина градова и Скупштина општина у Републици Србији (“Службени гласник РС”, број 19/2020 и 68/2020) и Решења о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Србобран који су расписани 4. марта 2020. године (“Службени лист општине Србобран”, број 7/2020), који ће се одржати 21. јуна 2020. године, Oпштинска управа Србобран даје

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Србобран да Општинска управа Србобран излаже део бирачког списка за подручје општине Србобран на увид грађанима, тако да могу извршити проверу да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, као и да могу захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

Увид у бирачки списак може се извршити непосредно сваког радног дана у времену од 09,00 до 13,00 часова, у згради Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 2, канцеларија број 7, као и на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.

 

Потребно је да грађани донесу на увид личну карту или другу исправу са матичним бројем, којом доказују свој идентитет.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

Препоручује се да сви бирачи који до 21.06.2020. године, постају пунолетни, провере да ли су уписани у бирачки списак.

Упис бирача у бирачки списак по службеној дужности и по захтеву грађана, као и промене у бирачком списку, врше се према месту пријављеног пребивалишта бирача до закључења бирачког списка, 05.06.2020. године у 24,00 часова, када Министарство државне управе и локалне самоуправе решењем закључује бирачки списак и утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту на којем се спроводи гласање.

 

Након закључења бирачког списка, захтеви за вршење свих промена у бирачком списку подносе се Министарству државне управе и локалне самоуправе или Општинској управи Србобран, по месту пребивалишта подносиоца захтева најкасније до 17.06.2020. године у 24,00 часова.

 

Грађани могу, најкасније до 30.05.2020. године у 24,00 часова, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима, гласати према месту боравишта у земљи. Овај захтев се подноси Општинској управи Србобран ако бирач има боравиште (изабрано место гласања) на њеној територији. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије да поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

  

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
НАЧЕЛНИК
Владимирка Ковачић

 

Службени лист