Српски  Magyar 

ОДРЖАНА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Поводом проглашења ванредног стања у Републици Србији, Штаб за ванредне ситуације Општине Србобран данас у 09:00 часова одржао је ванредну седницу штаба на којој је донео следеће закључке:

 1. Обуставља се рад свих предшколских установа и школа на територији наше општине.

 

 1. Препорука свим грађанима старијим од 65 година да посебно ограниче своје кретање и да у што мањој мери излазе из својих кућа будући да су они најугроженија категорија становништва.

 

 1. Јавна предузећа и установе, у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, организоваће процес рада. У обавези су да примењују мере санитарног надзора и заштиту запослених.

 

 1. Службе Месних заједница биће задужене за контакт са угроженим домаћинствима на територији општине у сарадњи са Центром за социјални рад општине Србобран и Црвеним крстом.

 

 1. Општинска управа Србобран спроводиће мере појачаног надзора

 

 1. „Бечејпревоз“ редуковаће своје линије међумесног саобраћаја и укинуће све школске аутобусе.

 

 1. Општински штаб за ванредне ситуације ће редовно извештавати о раду свих служви, установа и предузећа и благовремено обавештавати јавност.

 

 1. Престаје са радом Дом културе Србобран, Народна библиотека Србобран и , Центар за спорт и туризам Србобран, у смислу организовања јавних скупова.

 

 1. Општинска управа и инспекцијске службе радиће са минималним бројем запослених и рад од куће уколико је то могуће.

 

 1. ЈКП „Градитељ“ Србобран ће редовно обављати активности из своје надлежности и дужно је да обезбеди маске, рукавице и дезинфикациона средства за своје запослене.

 

 1. Пијаце на територији општине Србобран престају са радом.

 

 1. Организовање и пријављивање волонтерта вршиће се током наредних дана, а координатор ће бити Слободан Субић.

 

 1. Одредиће се кол центри у месним заједницама за помоћ и информисање старих и угрожених лица, такође и у Дому здравља „др Ђорђе Бастић“ за све информације у вези поступања. Бројеви здравствених амбуланти су:

 

 • Дом здравља Србобран 730-600 лок. 102 и 063/1144-632
 • Дом зравља Турија 2237-014
 • Дом здравља Надаљ 2239-013

 

 1. Радно време угоститељских и сличних објеката у којима се окупљају грађани биће од 08:00 до 20:00 часова.

 

 1. Обавестити управнике стамбених зграда да појачају одржавање улазних врата, степеништа и заједничких просторија преко надлежне комуналне инспекције

 

 1. Задужује се Центар за социјални рад општине Србобран, да преко својих служби обезбеди снабдевање животним намирницама и лековима угрожене категорије становништва, корисника Центра.

 

 1. Задужује се Црвени крст Србобран да изради одвојене спискове корисника народне кухиње како би обезбедио посебно и безбедно снабдевање угрожене категорије корисника народне кухиње.

 

ПРЕДСЕДНИК
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Радивој Парошки

Службени лист