Српски  Magyar 

Информација за учеснике конкурса о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања

Сви подносиоци пријава на Конкурс, којима је одобрен мањи износ средстава за суфинансирање пројекта, од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од пријема Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2020. години, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од додељених средстава (уколико не желе да прихвате мање додељена средства).

Службени лист