Српски  Magyar 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Репубика Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Број: 013-8/2020-IV
Дана: 04.03.2020. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
021/730-020; Факс: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ” број 15/2020), члана 14 и 15 Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 10 Упутства за спровођење Закона о Једнственом бирачком списку. („Службени гласник РС“ бр. 15/2012 и 88/2018), Општинска управа Србобран издаје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Да је део бирачког списка за подручје локалне самоуправе Србобран, за спровођење избора за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине, расписане за 26. април 2020. године, изложен у седишту локалне самоуправе Србобран у Србобрану, Трг Слободе бр. 2 и да могу извршити увид и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку, до закључења бирачког списка односно до 10. априла 2020. године. Од 11. априла до 23. априла 2020. године, упис, брисање, измене и допуне или исправке бирачког списка обављаће се на основу решења Министарства правде и државне управе.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници: http://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани.

У бирачки списак се, у складу са законом, уписује лице које има бирачко право, односно пунолетан пословно способан држављанин Републике Србије, као и малолетно лице које ће бирачко право стећи најкасније 26. априла 2020. године, према месту пребивалишта.

За изборе за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине за бирача са боравиштем у иностранству, по поднетом захтеву, биће уписан податак да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у иностранству на основу решења Општинске управе уколико има пребивалиште на подручју Општине Србобран. Захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати у иностранству подноси се најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 04. априла 2020. године, преко дипломатско-конузларног представништва Републике Србије. Овај податак у бирачки списак уписује Општинска управа по месту последњег пребивалишта бирача пре одласка у иностранство, односно према последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Грађани могу поднети захтев Општинској управи најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 04. априла 2020. године, да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, уз одговарајуће доказе подноси се Општинској управи у времену до 07,30 до 15,00 часова радним даном.

 

Начелник Општинске управе Србобран
Владимирка Ковачић

Службени лист