Српски  Magyar 

БиХ продужила рок за доставу пријава за помоћ у реконструкцији

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, у сарадњи са Федералним министарством расељених особа и избјеглица, Министарством за избјеглице и расељена лица Републике Српске и Одјељењем/Одјелом за расељена лица/особе, избјеглице и стамбена питања Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, обавештава све заинтересоване да је продужен рок за доставу пријава на ЈАВНИ ПОЗИВ избеглим особама из Босне и Херцеговине у земљама региона: Црној Гори, Републици Хрватској и Републици Србији за подношење пријава за помоћ у реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка у БиХ.

Рок за доставу пријава на јавни позив број: 01-50-4889/12 од 31.12.2012. године продужен је до 7. маја 2013. године. Информација је објављена на веб страници www.mhrr.gov.ba и може се добити позивом на линк: www.mhrr.gov.ba/izbjeglice/Donatorska_konferencija/Javni%20poziv-produzenje.pdf


Службени лист