Српски  Magyar 

Одржана 8. седница Општинског већа

У среду, 16. јануара одржана је 8. седница Општинског већа, којом је председавао Зоран Младеновић, председник општине Србобран. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, заменица председника општине, председник и заменик председника Скупштине општине, начелник Општинске управе и шефови одељења. На дневном реду су се нашле 22 тачке.

Општинско веће усвојило је записнике са 7. редовне, и 3. и 4. ванредне седнице Општинског већа, затим Извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран о наплати потраживања по репрограмима – трећа рата – доспеће 30. новембар 2012. године, Извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран о наплати потраживања по репрограмима – трећа рата – доспеће 31. децембар 2012. године, као и Извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран о разлозима неутуживања ПТЦ ДОО Србобран и ПТЦ – трговина ДОО Србобран. Такође, Општинско веће усвојило је информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о проблематици „лежећих полицајаца“ у улицама Милоша Обилића и Карађорђева у Србобрану, иницијативу Установе за предшклско васпитање и образовање „Радост“ Србобран за побољшање енегетске ефикасности на објекту „Бамби“ у Србобрану, затим План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2013. годину, План и програм рада Установе за културу Дом културе Србобран за 2013. годину, План и програм рада Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2013. годину, Извештај Одељења за јавне службе, управу и заједничке послове по жалби Јовановић Софије из Србобрана на Решење Центра за социјални рад општине Србобран, Извештај МУП – Сектора за ванредне ситуације о функционисању система противградне заштите, Захтев за измену Уговора о закупу грађевинског земљишта, Одлуку о утврђивању потреба за решење стамбених потреба избеглица на територији општине Србобран, Предлог финансијског плана за 2013. годину Дома здравља, као и Захтев за давање сагласности на план јавних набавки медицинске опреме у 2013. години Дома здравља. Општинско веће вратило је на додатну обраду Одлуку о методологији обрачуна цене воде и канализације, Одлуку о фиксној накнади за одржавање водоводног прикључка, Захтев ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за ододбрење средстава за извођење грађевинских радова у објекту Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ, као и Захтев СД „Напредак“ Надаљ за одобрење новчаних средстава.Службени лист