Српски  Magyar 

Предлог буџета за 2013. годину

Општинско веће утврдило је предлог одлуке о буџету општине Србобран за 2013.годину. Према предлогу, примања буџета су планирана у износу од 539.246.000,00 динара, расходи у износу од 533.941.000,00 динара, док је буџетски суфицит планиран у износу од 5.305.000,00 динара. Буџетски суфицит користиће се за отплату главнице домаћим пословним банкама у износу од 5.805.000,00 динара, умањен за део примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 500.000,00 динара. О предлогу буџета за 2013. годину изјасниће се Скупштина општине Србобран на седници заказаној за 19. децембар.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2013. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

Службени лист