Српски  Magyar 

Одржана 7. седница Општинског већа

У петак, 07.децембра одржана је 7. седница Општинског већа, којом су председавали Зоран Младеновић, председник општине Србобран, и Слободанка Градинац, заменица председника општине. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, председник и заменик Скупштине општине, начелник Општинске управе и шефови одељења. На дневно реду се нашло 28 тачака.

 

Општинско веће усвојило је Записник са 6. редовне седнице овог тела, Одлуку о трећем ребалансу буџета општине Србобран за 2012. годину, Одлуку о буџету општине Србобран за 2013. годину, Одлуку о изменама и  допунама Одлуке о општинским административним таксама, Одлуку о измени и допуни Одлуке о ауто такси превозу путника, затим измене Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Србобран за 2012. годину, Програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2013, као и Одлуку о престанку рада Фонда за стипендирање студената општине Србобран и Одлуку о престанку рада Општинског Фонда за финансирање физичке културе и спорта општине Србобран. Такође, Општинско веће је усвојило захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на цене комуналних услуга, затим отказало Уговор о закупу пословног простора са закупцима Удружење пољопривредника Надаљ, усвојило захтев за измену Одлуке о радном времену угосритељских и других објеката и угоститељско занатских радњи на територији општине Србобран, информацију о обављању пијачних делатности у Турији и Надаљу, захтев Мудрински Уроша за санацију тротоара у Србобрану, у улици Светог Саве, као и молбу за одређивање локације за постaвљање контејнера за смеће у улици Милоша Црњанског број 2, 4 и 6 у Србобрану.

Општинско веће је усвојило предлог ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о начину коришћења дела парцеле број 7763/2 укупне површине од 11,5100 ха, записник о отварању понуда по огласу за прикупљање понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони (зона А) у Србобрану, Одлуку о доношењу  Плана генералне регулације насеља Србобран, информацију комуналног инспектора о вршењу експлоатације глине као минералне сировине од стране ПД „Опека НМН“ у Надаљу и информацију о функционисању превоза путника у приградском саобраћају – АТП – „Бечејпревоз“. Делимично је усвојена жалба Дебељачки Марије на решење инспектора бр 352-81/12-IV-01, а одбијен је извештај по жалби Хорват Винцеа из Србобрана, на решење Центра за социјални рад општине Србобран, број 553-3-02/12-2-42 од 05. 11. 2012. године. Општинско веће је усвојило молбу за обезбеђење новогодишњих пакетића, прихватило информације по Извештају о стању објекта Задружног дома у Србобрану и проблематици у водоснабдевању у насељеном месту Надаљ. Општинско веће овластило је председника општине да ради на питањима Захтева службе за катастар непокретности за проширење простора и Одлуке о одређивању кандидата за члана РРА БАчка. Као последња тачка дневног реда разматрана су текућа питања.

Службени лист