Српски  Magyar 

Одржана 4. седница СО Србобран

Скупштина општине Србобран одржала је јуче четврту седницу на којој је разматрано 29 тачака дневног реда. Седницом је председавао Жељко Богојевић, председник локалног парламента, и присуствовали су јој сви одборници и функционери локалне самоуправе.

Одборници СО Србобран су донели Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Србобран, усвојили су Записник са 3. седнице СО, а затим донели Одлуку о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ Србобран, Одлуку о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију трафостанице „Србобран“ 220/110/35 kV у трафостаницу 400/110/35 kV, Одлуку о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400 kV број 444 у трафостаницу „Србобран“ 400/110/35 kV и расплета 110 kV далековода код трафостанице „Србобран“, Одлуку о измени Одлуке о комуналном реду, као и Одлуку о измени Одлуке о радном времену угоститељских и других објеката и угоститељско занатских радњи на територији општине Србобран. Већином гласова донета је и Одлука о давању у закуп непокретности којим располаже општина Србобран, Одлука о изменама Одлуке о одређивању назива улица и тргова у граду Србобрану, Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлука о измени Одлуке о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта, Одлука о измени Одлуке о мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, Одлука о оснивању Установе за културу Дом културе Србобран, Одлука о премештању споменика Светог тројства у Србобрану, Одлука о допуни Одлуке о правима у социјалној заштити општине Србобран, као и Одлука о начину обављања функције председника Скупштине општине Србобран и чланова Општинског већа општине Србобран.

Одборници су усвојили и Одлуку о четвртој измени Одлуке о платама, накнадама и другим примањима функционера, изабраних органа и лица која бира, именује или поставља Скупштина општине Србобран и накнадама одборника и чланова радних тела у Скупштини општине Србобран, затим Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Србобран 2013-2016, Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2012. године, трећу измена Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину, Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању обрачунских периода за обрачун топлотне енергије, Решење о разрешењу Општинске изборне комисије у сталном саставу, Решење о именовау Општинске изборне комисије у сталном саставу, Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације, Решење о разрешењу чланова Комисије за процену прометне вредности непокретности која је у државној или друштвеној својини, Решење о образовању Комисије за процену прометне вредности непокретности која је у државној или јавној својини, као и Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ Србобран.

На предлог Комисије за кадровска питања одборници су разрешили старе и именовали нове чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србобран и Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран. Изменом дневног реда сви одборници СО Србобран су се сложили са предлогом одборнице Милане Гајинов да се одрекну дневница које им следују за рад у локалном парламенту у корист девојчице Маје Миловац, којој је неопходан новац за наставак лечења. Посладња тачка дневног реда била су одборничка питања.

Службени лист