Српски  Magyar 

Одржана 6. седница Општинског већа

У среду, 14. новембра одржана је 6. седница Општинског већа, којом је у одсуству Зорана Младеновића, председника општине Србобран, председавала Слободанка Градинац, заменица председника општине. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, председник и заменик Скупштине општине, начелник Општинске управе и шефови одељења.

Општинско веће је усвојило записник са 5. редовне седнице овог тела, затим захтев за давање сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран о методологији обрачуна цене воде и канализације, као и захтев за давање сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран о утврђивању обрачунских периода за обрачун топлотне енергије. Општинско веће је, такође, усвојило захтев за давање сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран о утврђивању цене грејања у грејној сезони 2012/2013. године, висину накнаде за коришћење изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта на подручју општине Србобран за 2012. годину, висину накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 2012. годину, ценовник за израду урбанистичке документације, пројектовање, геодетских услога, вршења стручног надзора и вршења стручних послова за инвеститора ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину, као и ценовник административних услуга ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину. Чланови Општинског већа усвојили су и трећу измену Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину, и прихватили информације о захтевима ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за одобрење средстава за извођење грађевинских радова у објекту Дома културе Србобран и у објекту Удружења за помоћ МНРО „Бисер“. Ови пројекти, према предлогу Општинског већа, планираће се средствима од ренте у 2013. години. Општинско веће је усвојило образложење стања атмосферске канализације у улици Девет Југовића у Србобрану, информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о стању објекта Општине Србобран, Трг слободе 2, информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о стању објекта Основне школе „Петар Драпшин“ Турија, као и одлуку о давању у закуп непокретности којим располаже општина Србобран, одлуку о измени одлуке о радном времену угоститељских и других објеката и угоститељско занатских радњи на територији општине Србобран, одлуку о премештању споменика Светог Тројства у Србобрану, као и одлуку о допуни одлуке о правима у социјалној заштити општине Србобран. Проширењем дневног реда, Општинско веће је усвојило и информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о пожару у породичној кући власника Јанковић Аце и донело одлуку да се овој породици помогне у износу од 410.000,00 динара за санирање последица пожара, затим информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о постојећем бројилу за струју у центру Надаља и донело одлуку да оно задржи, као и информацију о превозничким услугама досадашњег превозника. Због учесталих примедби на услуге превозника Општинско веће је предлажило да се крене у поступак јавне набавке за новог превозника. На крају седнице дискутовало се о текућим питањима, а седница је завршена у 10,20 часова.

Службени лист