Српски  Magyar 

Одржана 3. седница СО Србобран

Данас је одржана 3. седница Скупштине општине Србобран. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Богојевић Жељко, а уз све одборнике присуствовали су јој Зоран Младеновић, председник општине Србобран, Слободанка Градинац, заменица председника општине, чланови Општинског већа, директорка ПУ „Радост“ Светлана Живковић, начелник Општинске управе Драган Шарчев и сви шефови оделења.

Пре преласка на утврђивање дневног реда, председник Скупштине општине Србобран обавестио је одборнике да је у периоду између 2. и 3. седнице локалног парламента конституисано 5 нових одборничких група, и то: 1. Одборничка група под називом Покрет за промене др Илија Газепов, коју сачињавају следећи одборници: Богојевић Жељко, Џеков Ђорђе и Каларски Данијела. Председник ове одборничке групе је Богојевић Жељко, а њен овлашћени предлагач је Џеков Ђорђе; 2. Одборничка група под називом ЛСВ - СПО, коју сачињавају следећи одборници: Вујанић Татјана, Јојкић Александар и Медурић Зорка. Председник ове одборничке групе је Јојкић Александар, а њен овлашћени предлагач је Вујанић Татјана; 3. Одборничка група под називом „Поштено Србобран“, коју сачињавају следећи одборници: Банковић Драгољуб, Лазић Савка и Ђорђин Светлана. Председник ове одборничке групе је Лазић Савка, а њен овлашћени предлагач је Ђорђин Светлана; 4. Одборничка група Социјалистичке партије Србије коју сачињавају следећи одборници: Крстић Марија, Шебек Ђура, Јандрић Дејан,Колер Карољ, Бранков Биљана, Врбашки Миленко и Бајзер Далиборка; 5. Одборничка група под називом Покренимо Србобран - Томислав Николић коју сачињавају следећи одборници: Аларгић Милена, Парошки Радивој и Настић Живко и Поповић Драго. Председник и овлашћени предлагач ове одборничке групе је Аларгић Милена.

Одборници су донели Одлука о престанку мандата одборници Зорани Леђенац по основу поднете оставке, а затим и Одлуку о потврђивању мандата одборнику Драгу Поповићу. Такође, они су усвојили Записник са 2. седнице Скупштине општине Србобран, Одлуку о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2012. годину, Одлуку о првим изменама и допунама Статута општине Србобран, Одлуку о измени Пословника Скупштине општине Србобран, као и Одлуку о допуни Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама. Већином гласова усвојен је и Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2012. годину, Споразум о стављању под заштиту пака природе „Бељанска бара“, Извештај о раду за радну 2011/2012. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Годишњи план рада са календаром рада за радну 2012/2013. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, као и Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“. Такође, одборници су разматрали разрешење и именовање чланова школских одбора у основним школама „Вук Караџић“, „Петар Драпшин“ Турија и „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ, као и у Гимназији „Светозар Милетић“, а затим и о разрешењима старих и именовању нових директора Установе за културу Дома културе Србобран, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, ЈКП „Градитељ“ и Центар за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран. Одборници су донели и одллуку о престанку мандата одборницима Марији Крстић и Драгољубу Банковићу, који су именовани на функције директора. За крај седнице одборници су су разматрали одборничка питања.

Службени лист