Српски  Magyar 

Одржана 4. седница Општинског већа

У понедељак је одржана 4. редовна седница Општинског већа којом је председавао Зоран Младеновић, председник општине Србобран. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, председник и заменик Скупштине општине, начелник Општинске управе, шефови одељења, и директори ЈКП "Градитељ", ПУ „Радост“ и Центра за социјални рад општине Србобран.

 

Општинско веће разматрало је записник са 3. редовне седнице овог тела, Одлуку о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2012. годину, Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2012. годину, као и Извештај о раду за радну 2011/2012. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран. Такође, Општинско веће разматрало је Годишњи план рада са календаром рада за радну 2012/2013. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Извештај ЈКП „Градитељ“ Србобран о ефектима наплате потраживања након опомена, Предлог Центра за социјални рад општине Србобран за могући обим помоћи у натури, затим потребе за обухватом породица које негују тешко оболелог члана породице од најтежих болести у виду једнократне новчане помоћи, као и информацију Општинског јавног правобранилаштва о нерегулисању статуса монтажних дечијих игралишта. У наставку седнице пред Општинским већем се нашло мишљење Општинског јавног правобранилаштва по питању решавања својинских односа на телефонској централи у Србобрану у улици Светог Саве број 19, Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по захтеву Шијачић Наташе за измену уговора, Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по захтеву Ловачког удружења „Турија“ за уступање парцеле без накнаде, Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по захтеву Шаховског клуба Србобран за доделу просторије, Извештај Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по захтеву Општинског одбора СВМ Србобран за доделу просторије, као и Извештај Одељења за привреду, буџет и финансије по захтевима Николић Весне, Димитријев Лазара и Фан Стевана. Чланови ОВ разматрали су и иницијативу Већа савеза самосталних синдиката општине и Уније послодаваца Србобран за наставка рада Социјално економског савета општине Србобран и обезбеђење средстава из буџета општине Србобран за његов рад за 2012. и 2013. годину, као и Одлуку о допуни Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама. Након текућих питања седница је завршена у 13.20 часова.

Службени лист