Српски  Magyar 

Обавештење: израда Нацрта буџета општине Србобран за 2020. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број:400-692-1/2019-IV-03
Дана: 06.08.2019.
21480 СРБОБРАН
Трг Слободе бр. 2


Предмет: Обавештење

Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе Србобран, у складу са чланом 31. Закона о буџетском систему, покреће буџетску активност за израду Нацрта буџета општине Србобран за 2020.годину и објављује, односно ставља на располагање следеће:

1) Упутство за припрему буџета Општине Србобран 2020-2022.годину

2) Обрасци за планирање програмског буџета за 2020.годину
(link: http://www.skgo.org/strane/225)

3) Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020.годину и пројекција за 2021. и 2022.годину (link: https://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8452)

За неопходне додатне информације обратити се контакт особи:
Маријана Фуско, Општинска управа Србобран
Контакт телефон: 021/735-766

У Србобрану, дана 06.08.2019.године

 

ПРИЛОЗИ:

 

Службени лист