Српски  Magyar 

Ко мора имати фискалне касе

С обзиром да се на синоћњем састанку руководства општине Србобран и предузетника велики број присутних интересовао за правила око коришћења фискалних каса, преносимо одредбе важећег закона који регулише ову област.

„Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. Гласник РС“ број 83/2012) прописане су делатности код којих не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе из члана 3, став 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. Гласник РС“ број 135/04). Делатностима за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се делатности које обавља предузетник који порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход и који није обвезник пореза на додату вредност, а припада следећој групи делатности и то: 
1. Поправка металних производа
2. Поправка машина
3. Поправка електронске и оптичке опреме
4. Поправка електричне опреме
5. Поправка и одржавање бродова и чамаца
6. Поправка и одржавање транспортне опреме
7. Поправка остале опреме
8. Уклањање отпадниох вода
9. Грађевинске делатности (зидари)
10. Електричарске делатности
11. Водоинсталатерске делатности
12. Постављање подних и зидних облога
13. Столарске делатности
14. Кровни радови
15. Одржавање и поправка моторних возила
16. Фотографске услуге
17. Поправка рачунара
18. Поправка апарата за домаћинство
19. Поправка личних предмета (обућари и сл.)
20. Хемијско чишћење текстилних производа
21. Фризерски и козметички салони
22. Погребне и сродне делатности

Такође, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе за делатности које се сматрају старим уметнички занатима, односно пословима домаће радиности.

Службени лист