Српски  Magyar 

Одржана 2. седница Општинског већа

Дана 16. августа 2012. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 2. седница Општинског већа. Седницом је председавао Зоран Младеновић  – председник Општине Србобран и Општинског већа. На дневном реду седнице биле су 23 тачке дневног реда.

Општинско веће је усвојило Записник са 1. редовне седнице Општинског већа, као и записнике са 1. и 2. ванредне седнице Општинског већа. ОВ је усвојило захтев Удружења грађана „Сунце“ за пружање финансијске помоћи, затим Решење о образовању Анкетног одбора, Решење о образовању Општинског савета за безбедност, као и Предлог за приступање првим изменама и допунама Статута општине Србобран. Такође, ОВ је усвојило Решење о именовању чланова Припремног одбора 11 СОРВ-Србобран 2015, Информацију о јавним позивима за доделу средстава за избеглице јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, као и Молбу дела закупаца пољопривредног земљишта у државној својини за продужење трајања уговора о закупу и умањење закупнине за економску 2011/2012. годину. Општинско веће је усвојило Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Србобран за 2012. годину, Информацију о пројектној документацији за изградњу канализације, Информацију о уклањању објекта у Турији у улици Светог Саве бр. 30, Информацију о монтажним објектима, Информацију о Просторном плану општине Србобран – нацрт плана и Извештај у вези са Локалним планом управљања отпадом и Регионалним планом управљања отпадом. У наставку рада Општинско веће је усвојило Информацију о планираној локацији за прихватилиште за псе, Иницијативу за измену Одлуке о заштити пољопривредних имања на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 10/2001, 2/2002, 4/2004 и 6/2005), а затим дало сагласност на Друге измене и допуне Годишњег програма пословањ ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2012. годину. Такође, ЈКП „Градитељ“ Србобран добило је сагласност на поступак наплате потраживања од купаца, а ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ сагласност за предузимање дањих мера на цветним површинама у парку у Србобрану на Тргу слободе. Општинско веће је разматрало одговор Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине по питању смањења дотока воде у корито реке Криваје, као и Информацију о писму о намерама Асоцијације привредника „Expo Italia“. Последња тачка дневног реда била су Текућа питања.

Службени лист