Српски  Magyar 

Јавни позив: Попис пољопривреде

Републички завод за статистику, на основу Закона о попису пољопривреде 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ

Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спровешће Попис пољопривреде на територији Републике Србије. Позивају се грађани који желе да учествују у својству општинског инструктора у Попису пољопривреде да се у периоду од 1. до 30. јуна 2012. године пријаве Републичком заводу за статистику путем попуњавања електронске пријаве на веб-адреси: www.stat.gov.rs.
Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

  • држављанство Републике Србије
  • најмање 18 година старости
  • стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
  • добро познавање терена (да кандидат станује или ради на територији општине за коју се пријављује за рад у Попису пољопривреде)
  • против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Критеријуми за избор су:

  • стручна спрема
  • област образовања
  • радни статус
  • чествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима у последње три године
  • интервју.

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци. Од изабраних кандидата очекује се познавање рада на рачунару. На интервју ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор према наведеним критеријумима. О месту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавештени.

Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду од 10. до 14. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор општинских инструктора.