Српски  Magyar 

Одржана 30. седница ОВ

Дана, 20.03.2012. године, у малој сали Скупштине општине Србобран одржана је 30. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин, председник Општине Србобран и Општинског већа.

Након усвајања записника са 29. седнице, Општинско веће је утврдило Предлоге Одлуке о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2011. годину, Одлуке о допуни Одлуке о усклађивању Просторног плана општине Србобран са Законом о планирању и изградњи, Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400 кV број 444 у трафостаницу „Србобран“ 400/110/35 кV и расплета 110 кV далековода код трафостанице „Србобран“ и Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију трафостанице „Србобран“ 220/110/35 кV у трафостаницу 400/110/35 кV. Такође, Општинско веће усвојило је и предлоге Решења о давању сагласности на Прве измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2012. годину и Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину. Донет је закључак о прихватању  Извештаја о пословању Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2011. годину.

Предлоге одлука, програма, решења о давању сагласности и закључака о прихватању извештаја о раду, Општинско веће је упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање. У наставку седнице Општинско веће је утврдило Понуду за куповину објекта бивше Фабрике за прераду поврћа и воћа у Србобрану, као и Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта. Одобрен је Захтев Римокатоличке жупе Светог крижа Србобран. Жалбе на решења Одсека за утврђивање и наплату изворних прихода о утврђивању пореза на имовину за 2011. годину одбијене су као неосноване.