Српски  Magyar 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
Број: 501-1 / 12-IV-01
Дана: 31.01.2012. године, 
21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
Тел: 021/730-020, Фах: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ОПШТИНА СРБОБРАН, Србобран, Трг Слободе бр. 2. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса “AQUA PARKA”, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 5815/35 у К.О. Србобран, угао улице Пролетерске и Ђорђа Зличића, на територији општине Србобран.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у трајању од десет дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 10,00 до 14,00 часова у просторијама  Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у Србобрану, Трг Слободе бр. 2.  
У року од 10  дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног  пројекта на животну средину овом органу.
Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени  пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

Доставити :
1. Радио Србобран
2. Архиви


НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  СРБОБРАН
Драган Шарчев