Српски  Magyar 

22. седница СО Србобран

Дана 27. децембра 2011. године, са почетком у 10,00 часова, одржана је 22. седница Скупштине општине Србобран којој је присуствовало 26 од укупно 28 одборника. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло. Утврђен је дневни ред од четири тачкe.

 

У оквиру утврђеног дневног реда одборници су најпре усвoјили записник са 21. седнице Скупштине општине Србобран, а потом донели Одлуку о буџету општине Србобран за 2012. годину. Овом одлуком процењују се примања у износу од 560.420.000,00 динара, издаци од 551.552.000,00 динара и буџетски суфицит у износу од 8.868.000,00 динара, који ће се користити за за отплату главнице домаћим пословним банкама у износу од 9.368.000,00 динара умањен за део примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 500.000,00 динара.

У наставку седнице Скупштина општине Србобран је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину. На крају седнице одборничка питања су поставили Тешановић Љубисав, Вујић Дражен и Јојкић Александар.

Рад по 22. седници Скупштине општине Србобран окончан у 11,50 часова.