Српски  Magyar 

21. седница СО Србобран

Дана, 09.12.2011. године, у „Великој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 21. седница Скупштине општине Србобран.
Утврђен је дневни ред од 22. тачке дневног реда.
Након усвајања записника са 20. редовне седнице, Скупштина општине је донела Одлуку о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2011. годину, Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Србобран.
Скупштина општине је донела и Одлуку о измени Одлуке о радном времену угоститељских и других објеката и угоститељско занатских радњи на територији општине Србобран и  Одлуку о доношењу Локалног плана управљања отпадом за општину Србобран.

Oдборници су донели и  решења о давању сагласнсоти Трећу измену Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2011. годину и Другу измену и допуну Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2011. годину

Прихваћен је и Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2011. године, Извештај о раду за радну 2010/2011. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Годишњи план рада за школску 2011/2012. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2012. годину и План и програм рада за 2012. годину Установе за културу Дом културе Србобран

У наставку седнице Скупштина општине је донела Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу, Решење о разрешењу директора Народне библиотеке Србобран, Решење о именовању директора Народне библиотеке Србобран, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Петар Драпшин“ Турија, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ, Решење о измени Решења о именовању чланова органа управљања Установе за предшклско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Решење о именовању члана Управног одбора Спортског савеза општине Србобран и Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран

На крају седнице одборничка питања су поставили  Тешановић Љубисав, Дудварски Зоран, Јојкић Александар, Зурковић Горан и Рашков Александар.

Рад по 21. седници Скупштине општине Србобран окончан у 14,00 часова.