Српски  Magyar 

ÉRTESÍTÉS A FÖLDGÁZÁR VÁLTOZÁSRÓL

A Graditelj Közművesítési Vállalat-Szenttamás igazgatóbizottsága az energetikai törvény 66.szakasz 5. és 6.bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 04/84) alapján, az energetikai törvény 207.szakaszával (SZKHK 11/57), a közvállalatokról és közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény 28.szakasz 1.bekezdés 2.pontjával (SZKHK 00/25, 02/25, 05/108 és 07/123), a Graditelj KV-Szenttamás Statútuma 46.szakasz 1.bekezdés 16.albekezdésével és a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége 2011.09.13-án kelt 336/2011-D-02 sz. véleményével összhangban 2011.09.16-án meghozta a tarifa szerinti fogyasztóknak a földgázár meghatározására vonatkozó 722/2011-3 sz. határozatot, valamint 2011.09.15-én a gázszolgáltató rendszer használatának és hozzáférhetőségének árára vonatkozó 723/2011 sz. határozatot.

A tarifa szerinti fogyasztóknak a földgázár a tarifás fogyasztók gáz elszámolásának tarifarendszere (SZKHK 07/1) által meghatározott díjtételek szerint van kimutatva és a díjszabások elemei szerint, a tarifás fogyasztók földgáz árának díjszabási elemeit előíró metodológiával (SZKHK 06/68, 07/01, 08/116 és 10/64) összhangban a következőképpen határozták meg:

Sor-szám Vásárlói kategória Vásárlói csoport Díjtételek
energiahordozó (din/m3) kapacitás (din/m3/nap/év) leszállítás helye utáni térítés (din/hely/év)
1. 1.osztály P< 6 bar Háztartások 43,19 1.190,04
2. Egyéb vásárlók 39,32 360,46 1.190,04

A kedvezményes földgázárról szóló rendeletet a Graditelj KV készíti el a tarifa szerinti fogyasztóknak a földgázár meghatározására vonatkozó határozatból (SZKHK 07/1) és a rendelettel összhangban a novemberi fogyasztásra vonatkozó számlával kezdi alkalmazni.

A gázszolgáltató rendszer használatának és hozzáférhetőségének ára a gázszolgáltató rendszer használatának és hozzáférhetőségének tarifarendszere (SZKHK 07/1) által meghatározott díjtételek szerint van kimutatva és a díjszabások elemei szerint, a gázrendszer hozzáférhetősége és fogyasztása ára tarifa elemeinek metodológiájával (SZKHK 06/68, 07/01, 08/116 és 10/64) összhangban a következőképpen határozták meg:

Sor-szám Vásárlói kategória Vásárlói csoport Díjtételek
energiahordozó (din/m3) kapacitás (din/m3/nap/év)
1. 1.osztály P< 6 bar Háztartások 6,75
2. Egyéb vásárlók 4,47 252,28

A gázszolgáltató rendszer használatának és hozzáférhetőségének ára külön van feltüntetve, az „energiahordozó“ és a „kapacitás“ díjtételek keretében elszámolták azokat az adatokat is, amelyek tartalmazzák a tarifa szerinti elszámolást.
Az említett határozatokat a Szerb Köztársaság kormánya 2011.11.01-én kelt 312-8081/2011-1 sz. és 2011.11.04-én kelt 312-8083/2011-1 sz. végzéssel hagyott jóvá és 2011.11.04-én megjelentek a SZKHK 2011/82 számában.
A Graditelj KV-Szenttamás kérelmet intézett a „Hivatalos Közlöny” KV-nak a határozatok közzétételére, a határozatok a megjelenést követő napon lépnek életbe és 2011.november 1-től alkalmazzák.


Szenttamás, 2011.november 17.

Graditelj KV-Szenttamás
Gázelosztó szolgálata