Српски  Magyar 

Обавештење за потрошаче природног гаса

ПОШТОВАНИ КУПЦИ!

Обавештавамо вас да је ЈКП „Градитељ“  Србобран 15.09.2011. године Министарству за инфраструктуру и енергетику Републике Србије поднео захтев за давање савласности на нове цене за које је претходно прибављено мишљење Агенције за енергетику Републике Србије.
Министарство за инфраструктуру и енергетику Републике Србије је 13.10.2011. послало обавештење број: 312-01-00563/2011-09 да је започело поступак прибављања мишљења од надлежних органа за давање сагласности на одлуке о утврђивању цене природног гаса за тарифне купце и одлуке о утврђивању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса.
ЈКП „Градитељ“ ће евентуалну примену нових цена започети када Влада Републике Србије донесе Решење о давању сагласности на одлуке о ценама.

ХВАЛА НА САРАДЊИ!

 

Допис Министарства за инфраструктуру и енергетику Републике Србије