Српски  Magyar 

Обавештење о обуци пописивача

Обавештавају се лица изабрана за кандидате за  пописиваче  да  ће се инструктажа за обуку пописивача одржати у Србобрану, Турији и Надаљу, од 21. септембра до 23. септембра 2011. године. Информације о месту и времену инструктаже биће накнадно објављени. НАПОМЕНА: Кандидати за пописивачe који нису доставили Уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница, исто треба да доставе Пописној комисији до почетка обуке.