Српски  Magyar 

20. седница СО Србобран

Дана, 13.09.2011. године одржана је 20. седница Скупштине општине Србобран. Утврђен је дневни ред од 9 тачака.
После усвајања записника са 19. седнице Скупштине општине Србобран, одборници су донели Одлуку о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2011. годину којом су утврђена укупна примања и расходи и издаци буџета општине у укупном износу од 446.671.000,00 динара.

Након тога донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о давњу у закуп непокретности којим располаже општина Србобран, Одлука о хватању и поступању са  псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са животињским лешевима и Одлука о мерама за заштиту од буке као и Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2011. године.

У наставку седнице Скупштина општине је донела Решење о измени Решења о именовању председника и чланова органа управљања ЈКП „Градитељ“ Србобран и Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Светозар Милетић“ Србобран

На крају седнице одборничка питања су поставили Богојевић Жељко, Тешановић Љубисав, Дудварски Зоран, Јојкић Александар, Зурковић Горан и Рашков Александар.

Рад по 20. седници Скупштине општине Србобран окончан у 12,05 часова.