Српски  Magyar 

24. седница Општинског већа

Дана, 02.09.2011. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 24. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници су присуствовали сви чланови Општинског већа. На дневном реду седнице билo je 9 тачaкa дневног реда.

Након усвајања записника са 22 и 23. редовне седнице, Општинско веће је утврдило Предлогe Одлуке о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2011. годину, Одлуке о измени и допуни Одлуке о давњу у закуп непокретности којим располаже општина Србобран, Одлуке о измени и допуни, Одлуке о хватању и поступању са  псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са животињским лешевима и Одлуке о мерама за заштиту од буке и прихватило Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2011. године и исте упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.

Након тога, Општинско веће је донело Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Србобран за 2011. годину и тиме окончало рад 24. седнице у 11,00 часова.