Српски  Magyar 

Обавештење

Обавештавају се кандидати за пописиваче који се налазе изнад црте на прелиминарном списку кандидата за пописиваче да треба да дођу у општинску пописну комисију (канцеларија број 9) најкасније до 29.08.2011. године, како би потврдили своје учешће у попису.

Локална самоуправа омогућила је да се предаја неопходних докумената обави и током викенда, тако да ће врата Општинске управе бити отворена у суботу од 08.00 до 13.00 часова, у недељу од 09.00 до 12.00 часова, и у понедељак у интервалу од 08.00 до 13.00 часова.

Кандидати за пописиваче су дужни да општинској пописној комисији најкасније до 29.08.2011. године до 13,00 часова поднесу оригинале и копије следећих докумената (оригинали се дају на увид а копије задржава пописна комисија):

•    личну карту или пасош;
•    диплому или уверење о стеченој стручној спреми;
•    уверење да је лице у евиденцији Националне службе за запошљавање (само незапослени кандидати);
•    оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти);
•    уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (може се донети накнадно – најкасније до почетка обуке).
Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у попису (образац П-46), који су попунили приликом конкурисања (са уписаним подацима на полеђини обрасца – назив банке, број текућег рачуна који мора бити на име кандидата и контакт телефон

НАПОМЕНА:
Кандидати чији редни бројеви пријава нису на списку немају задовољавајући рукопис, односно  нису адекватно попунили пријаву, и нису могли бити бодовани.

Моле се кандидати за пописиваче који су рангирани:
од броја 80 – 89 за Србобран,
од броја 19 -22 за Турију и
од броја 14 – 16 за Надаљ

да припреме сву потребну документацију као да су у ужем избору за пописиваче, како би могли заменити кандидате изнад црте за случај да неки од кандидата одустане или не испуњава тражене услове

КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ КАНДИДАТА ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕН ТЕК НАКОН ПРОВЕРЕ ДОКУМЕНАТА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08. 2011. ГОДИНЕ.