Српски  Magyar 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ ИЗНАД ЦРТЕ НА ПРЕЛИМИНАРНОМ СПИСКУ КАДНДИДАТА ЗА ОШПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ ДА ТРЕБА ДА ДОЂУ У ОПШТИНСКУ ПОПИСНУ КОМИСИЈУ (КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 9) НАЈКАСНИЈЕ ДО 12.08.2011. ГОДИНЕ ДО 12,00 ЧАСОВА, КАКО БИ ПОТВРДИЛИ СВОЈЕ УЧЕШЋЕ У ПОПИСУ.

КАНДИДАТИ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ СУ ДУЖНИ ДА ОПШТИНСКОЈ ПОПИСНОЈ КОМИСИЈИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 12.08.2011. ГОДИНЕ ДО 12,00 ЧАСОВА ПОДНЕСУ НА УВИД СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 

  • ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ;
  • ДИПЛОМУ, КОПИЈУ ДИПЛОМЕ ИЛИ УВЕРЕЊЕ О СТЕЧЕНОЈ СТРУЧНОЈ СПРЕМИ (СТУДЕНТИ КОЈИМА ДИПЛОМА ТРЕНУТНО НИЈЕ ДОСТУПНА МОГУ ДА ПОДНЕСУ НА УВИД ОВЕРЕН
    ИНДЕКС, ОДНОСНО ПОТВРДУ О УПИСАНОМ СЕМЕСТРУ У 2011. ГОДИНИ;
  • УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ЛИЦЕ НА ЕВИДЕНЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ (САМО НЕЗАПОСЛЕНИ КАНДИДАТИ);
  • ПОТВРДУ ОД ПОСЛОДАВЦА О ПОСЛОВИМА КОЈЕ КАНДИДАТ ОБАВЉА (САМО ЗАПОСЛЕНИ У РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ);
  • УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ СУДА ДА ПРОТИВ КАНДИДАТА НИЈЕ ПОКРЕНУТА ИСТРАГА И ДА НИЈЕ ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА (ОВО УВЕРЕЊЕ КАНДИДАТИ МОГУ ДА ПРИЛОЖЕ НАКНАДНО – ПРЕ ПОЧЕТКА ОБУКЕ).

КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ КАНДИДАТА ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕН ТЕК НАКОН ПРОВЕРЕ ДОКУМЕНАТА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 12. АВУСТА 2011. ГОДИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ
Гајин Бранко

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА ПОПИСНА КОМИСИЈА
Број: 52-сл/2011
Дана: 08.08.2011. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
021/730-020;Факс:021/731-079
E-mail: srbobran@еunet.rs