Српски  Magyar 

19. седница СО Србобран

Дана, 16.06.2011. године одржана је 19. седница Скупштине општине Србобран. Поред предложених 12. тачака, одборници су прихватили и 1 предлог за допуну дневног реда, тако да је исти сачињавало укупно 13 тачака дневног реда. После усвајања записника са 18. седнице Скупштине општине Србобран, одборници су донели Одлуку о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2010. годину Одлуку о измени и допуни Одлуке о комуналном реду, Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран и Елаборат о оправданости давања у дугогодишњи закуп грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони А и Б под условима повољнијим од тржишних.

У наставку седнице Скупштина општине је донела Решење о давању сагласности на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2011. годину, Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2011. годину, Решење и давању сагласности на на Статут Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације  као и Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ.
Скупштина општине Србобран је на предлог Општинског већа донела и Одлуку о учешћеу на Конкурсу за избор града домаћина 11. спортске олимпијаде радника Војводине

На крају седнице одборничка питања су поставили Богојевић Жељко, Тешановић Љубисав, Дудварски Зоран, Дебељачки Ђорђе, Јојкић Александар и Јанковић Зоран.

Рад по 19. седници Скупштине општине Србобран окончан у 14,00 часова.