Српски  Magyar 

18. седница СО Србобран

Дана, 10. маја 2011. године одржана је 18. седница Скупштине општине Србобран. Утврђен је дневни ред од 25 тачака. После усвајања записника са 17. седнице Скупштине општине Србобран, одборници су донели Одлуку о стипендијама ученика и студената у општини Србобран и Одлуку о изменама Одлуке о оснивању Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран.

Одборници су усвојили и Програм контроле и смањења популације паса и мачака луталица на територији општине Србобран.

Након расправе одборници су донели и Решења о давању сагласности на: Прве измене Програма Пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ Србобран за 2011. годину, Извештај о раду са финансијским пословањем ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2010. годину и Извештај о раду са Годишњим финансијским извештајем ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2010. годину.

 

После дуже расправе одборници су већином гласова прихватили Извештај о реализацији Одлуке о јавном задуживању општине Србобран број: 401-20/2009-I од 15. 12. 2009. године. Након тога су, такође, прихваћени и: Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке Србобран за 2010. годину, Извештај о раду са финансијским извештајем Установе за културу Дом културе Србобран за 2010. годину, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Центра за социјални рад општине Србобран за 2010. годину, Програм рада са Финансијским планом Центра за социјални рад општине Србобран за 2011. годину, Извештај о финансијском пословању за 2010. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за период 01.01.-31.12.2010. године, Финансијски план Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2011. годину, Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран са Реализацијом прихода и расхода средстава у Месној заједници Србобран у периоду 01.01.-31.12.2010. године, Извештај о раду Савета Месне заједнице Надаљ са Извештајем о финансијском пословању Месне заједнице Надаљ за 2010. годину, План и програм рада Савета Месне заједнице Надаљ за 2011. годину, Извештај о раду Месне заједнице Турија са Реализацијом прихода и расхода средстава у Месној заједници Турија у периоду 01.01.-31.12.2010. године и План и програм рада за 2011. годину Савета Месне заједнице Турија.
Одборници су донели и Решење о избору председника и чланова Савета за међунационалне односе општине Србобран, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Србобран и Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Петар Драпшин“ Турија.
На крају седнице одборничка питања су поставили Александар Јојкић, Љубисав Тешановић, Жељко Богојевић, Душан Михајловић и Дудварски Зоран. Рад по 18. седници Скупштине општине Србобран окончан у 15,25 часова.