May 23, 2019 Last Updated 1:35 PM, May 23, 2019

Обавештење - третман сузбијања ларви комараца

На основу Уговора бр. 140-404-19/2017-02 са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, предузеће ЕКО-САН д.о.о. из Београда извршиће третман сузбијања ларви комараца на територији општине Србобран.

Третман ће се вршити из ваздуха.

Третман обухвата локалитете у Србобрану, Турији и Надаљу, око канала, река и бара.

Третман ће се вршити у периоду између 26. до 28. априла 2018. године, са почетком у 8.00 часова.

Третман ће се вршити биолошким препаратом "LARVASTOP G i ZG".

Препарат није штетан за пчеле.

Општинска управа Србобран