Српски  Magyar 

План детаљне регулације за Пречистач отпадних вода

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 ), и члана 35. Правилника о садржини, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид (''Сл. Гласник РС'', бр. 12/2004),

Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине,
Општинске управе Србобран

ИЗЛАЖЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉЕ СРБОБРАН

у трајању од 21. АПРИЛА, 2011. године до 21. МАЈА, 2011. године и који ће бити изложен у канцеларији број 11 општине Србобран, с тим да ће карте бити изложене и у ходнику зграде Општинске управе од 9,00 до 13,00 часова.

Обрађивач: ЈП ''Завод за урбанизам, Војводине'', Нови Сад, ул. Железничка бр.6, бр. Е-2368

Заинтересовани могу своје писмене предлоге, мишљења, примедбе и сугестије на План детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран, (нацрт плана) број: Е-2368 да доставе у писменој форми у Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине општине Србобран у току трајања јавног увида.
Стручна расправа поводом Плана детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран обавиће се на јавној седници Комисије за планове, а која ће се одржати 31. маја, 2011. године (уторак) са почетком у 8:00 сати у Малој сали Општинске управе Србобран.


ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН