Српски  Magyar 

21. седница Општинског већа

Дана, 18.04.2011. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 21. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници je присуствовалo седам чланова Општинског већа. На дневном реду седнице биле су 23 тачке дневног реда.

Након усвајања записника са 20. редовне седнице Општинско веће је утврдило Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран и донело Закључак о прихватању Програма контроле и смањења популације паса и мачака луталица на територији општине Србобран.

У наставку седнице Општинско веће је утврдило предлоге Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2011. годину, Извештај о раду са финансијским пословањем ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2010. годину и Извештај о раду са Годишњим финансијским извештајем ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2010. годину.

Општинско веће је донело закључке којима  се прихватају извештаји о раду са финансијским извештајима за 2010. годину као и планови рада за 2011. годину установа чији је оснивач општина

Предлоге одлука, програма, решења о давању сагласности и закључака о прихватању извештаја и планова рада, Општинско веће је упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.

Жалбе Ћурчић Мирослава на Решење Општинске управе Србобран о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине, АД „Будућност“ Нови Сад на Решење ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о утврђивању висине накнаде за коришћење изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта за 2007. годину и Каћански Милене и Марије и Стојковић Ленке на Решење Општинске управе Србобран о налагању извршења радова одбијене су као неосноване.

Након тога чланови Општинског већа су одлучили да се лицима која се баве пољопривредном делатношћу, а која су у августу 2010. године претрпела огромну штету на усевима, исплати једнократна помоћ у износу од по 60.000,00 динара.


Општинско веће је окончало рад 21. седнице у 11,45 часова.