Српски  Magyar 

Одржана 15. седница Општинског већа

Данас, 07.09.2010. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 15. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници је присуствовало шест чланова Општинског већа. На дневном реду седнице било је 9 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са 14. редовне седнице Општинског већа, Општинско веће је донело Закључак о прихватању Извештја о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – јун 2010. године,  утврдило Предлоге Одлуке о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2010. годину и Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији општине Србобран, и исто упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.
Жалба Каћански Иванке из Србобрана на решење комуналног инспектора Општинске управе Србобран је одбијена, као неоснована као и Молба Јаношев Славице из Србобрана за решавање стамбеног питања.
Поводом Понуде Фондације „Мозаик“ из Новог Сада за успостављање пословне сарадње у области информисања грађана општине Србобран на мађарском језику закључено је да се са овом кућом успостави сарадња на одређено време од три месеца након чега ће Општинско веће на основу до тада стечених искустава и прибављеног мишљења одговарајућих политичких странака и угледних људи, одлучити о евентуалној даљој и дугорочнијој сарадњи. Месечном надокнадом у висини од 15.000,00 динара увећаном за припадајући ПДВ ће се финансирати трошкови реализације емисије „Србобранска хроника“ која би се приказивала на ТВ Мозаик у трајању од по 30 минута на месечном новоу, са две репризе.
Молба Клуба љубитеља цитрашке музике из Србобрана за пружање финансијске помоћи је делимично уважена тако што је Општинско веће овом Клубу одобрило 150.000,00 динара у виду финансијске помоћи, а на терет главе 1.11. Дотације невладиним организацијама, позиција 183. Остала удружења грађана.
Општинско веће је окончало рад 15. седнице у 11,00 часова.