Српски  Magyar 

Обавештење - Одељење за урбанизам...

Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран обавештава јавност да је донето решење да за пројекат БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 10530 К.О. Србобран, у улици 19. октобра бр. 120., на територији општине Србобран, носиоца пројекта “ТЕЛЕНОР” д.о.о. Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90., ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

Истим решењем одређен је садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније у Србобрану, на територији општине Србобран и утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од дана коначности решења, поднесе надлежном органу захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Решење је донето на основу увида у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања преко овог органа.
Обавештење се објављује на основу члана 10. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).


                     Република Србија
         Аутономна Покрајина Војводина
                   Општина Србобран
     ОПШТИНСКА УПРАВА  СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
       послове и заштиту животне средине
                  Број: 501-3 / 10-IV-01
                 Дана: 02. 09. 2010. године
        21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
 Тел: 021/730-020 лок. 126., Фах: 021/731-079
              E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев