Српски  Magyar 

ПРОГЛАШЕНА ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА

На основу члана 32. став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број: 111/2009) и члана 59. Статута општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број: 5/2008), председник општине Србобран донео је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ - ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ
ЗА ОПШТИНУ СРБОБРАН

Члан 1.

Због невремена које је погодило део територије општине Србобран дана 12. августа 2010. године, а које се испољило олујним ветром и јаким градом, и насталих штета на пољопривредним усевима и објектима ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА - ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА ЗА ОПШТИНУ СРБОБРАН.

Члан 2.

Налаже се належним службама локалне самоуправе, јавним и другим предузећима и другим институцијама да у складу са својим обавезама и могућностима предузму неопходне мере на санирању последица елементарне непогоде из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Налаже се Комисији за процену штете од елементарних непогода да записнички утврди и констатује штету на усевима и објектима за сваки појединачни случај настанка штете, првенствено за обејекте који потенцијално представљају опасност за живот и безбедност људи и имовине.

Члан 4.

Налаже се Комисији за процену штете од елементарних непогода да о свим предузетим мерама на терену редовно извештава председника општине Србобран.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Србобран“.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Бранко Гајин, с.р.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
П  Р  Е  Д  С  Е  Д  Н  И  К
Број: 87-2/2010-II
Дана: 13.08.2010. године
21480 Србобран, Трг слободе 2

Тел:021/730-020;Факс:021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.