Српски  Magyar 

Одељење за урбанизам – Обавештење

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене  утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Теленор” д.о.о., Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90. поднео захтев за одлучивање о потреби  процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији “Србобран 3”, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 10530 у К.О. Србобран, у ул. 19. Октобра бр. 120., на територији општине Србобран.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у Србобрану, Трг Слободе бр. 2.  у трајању од десет дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 10,00 до 14,00 часова.
У року од 10  дана од дана објављивања овог обавештења заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног  пројекта на животну средину овом органу.
Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени  пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.


                    Република Србија
          Аутономна Покрајина Војводина
                   Општина Србобран
          ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
        послове и заштиту животне средине
                    Број: 501-3 / 10-IV-01
                    Дана: 05.08.2010. године
        21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
          Тел: 021/730-020, Фах: 021/731-079
                    E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  СРБОБРАН
Драган Шарчев,с.р.