Српски  Magyar 

У четвртак 25. седница Општинског већа

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-45/2017-III
Дана: 18.04.2017. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
(: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу («Службени лист Општине Србобран», број: 10/2008), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 2/2009)

С  А  З  И  В  А  М
25. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 20.04.2017. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д:

1. Записник са 24. редовне седнице Општинског већа
2. Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градитељ“ Србобран за период 2017 – 2022. године
3. Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градитељ“ Србобран за период 2017 – 2027. године
4. Предлог за приступање петим изменама Статута Општине Србобран
5. Одлука о другом ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
6. Одлука о давању у закуп пословног простора којим располаже Општина Србобран
7. Одлука о кућном реду
8. Програм обављања делатности зоохигијене на територији Општине Србобран за 2017. годину
9. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези захтева „Туринка“ ДОО за издавање парцела које нису издате у претходном периоду по почетној цени од нула динара
10. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Теофановић Мирјане из Новог Сада за продају пољопривредног земљишта
11. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези стања дечијих игралишта на територији Општине Србобран
12. Приговор Јајић Драгана из Турије на акт о тржишној вредности грађевинског земљишта
13. Предлог Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Србобран о периоду давања у закуп по праву пречег закупа правним и физичким лицима на коришћење без накнаде
14. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран и Правобранилаштву Општине
15. Текућа питања

                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милорад Савков                                                                                                      Нешко Честић

Службени лист