Српски  Magyar 

Обавештење - тетман комараца

На основу Уговора бр. 140-404-19/2017-02 са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, предузеће ЕКО-САН д.о.о. из Београда извршиће третман сузбијања ларви комараца на територији општине Србобран.

Третман ће се вршити са земље.
Третман обухвата локалитете у Србобрану, Турији и Надаљу, око канала, река и бара.
Третман ће се вршити дана 13. априла 2017. године, са почетком у 8.00. часова.

Општинска управа Србобран

Службени лист