Српски  Magyar 

Излазност у 10,00 часова - 4,22%

Према подацима достављеним Општинској изборној комисији са бирачких места на територији Општине Србобран, са стањем у 10,00 часова гласало је 598 грађана, односно 4,22% од укупно уписаних у бирачки списак.

Бирачко место  Број уписаних бирача   Гласало до  10,00 часова  број %
      1                             509                                 14                             2,75
      2                             517                                 17                             3,29
     3                             484                                  12                             2,48
     4                             467                                   8                              1,71
     5                             473                                 18                               3,81
     6                             505                                 21                               4,16
    7                              507                                 21                               4,14
    8                              506                                 14                               2,77
    9                              486                                 24                               4,94
   10                             453                                   9                               1,99
   11                             601                                  28                              4,66
    12                            525                                  25                              4,76
    13                            443                                    7                              1,58
    14                            460                                  12                               2,61
    15                            504                                  29                               5,75
    16                            485                                  16                               3,30
    17                            553                                  22                                3,98
    18                            508                                  23                               4,53
    19                           504                                   16                               3,17
    20                           553                                   27                               4,88
    21                           507                                  29                                5,72
Србобран               10550                            392                             3,72
    22                           488                                  40                                8,20
    23                           524                                  37                                7,06
    24                           512                                  23                                4,49
    25                           511                                  23                               4,50
Турија                      2035                           123                              6,04
    26                           524                                   40                               7,63
    27                           590                                  24                                4,07
    28                           488                                  19                                3,89
Надаљ                       1602                           83                               5,18
УКУПНО                  14187                         598                               4,22