Српски  Magyar 

Одржана 12. седница Општинског већа

Данас, 11.03.2010. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 12. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници су присуствовали сви чланови Општинског већа. На дневном реду седнице било је 28 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са 11. редовне и 1. ванредне седнице Општинског већа, Општинско веће је утврдило Предлоге Одлуке о приступању првим изменама Статута општине Србобран на основу Предлога председника општине Србобран да се приступи првим изменама Статута општине Србобран, с тим да је задужена Комисија за прописе Скупштине општине Србобран да сходно поднетом предлогу, изради Нацрт Одлуке о првим изменама Статута општине Србобран у року од пет дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и исти достави Скупштине општине Србобран на разматрање и доношење. Предложеним изменама Статута предлаже се смањење броја одборника Скупштине општине Србобран са 28 на 27 одборника.

Општинско веће је након тога утврдило предлоге следећих одлука које је упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и доношење: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању организације ЈКП „Градитељ“ Србобран са Законом, Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела блока бр. 36 у Србобрану, Одлуке о приступању изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Србобран, Одлуке о оснивању Буџетског фонда заштиту животне средине општине Србобран, Одлуке о матичним подручјима општине Србобран, Одлуке о оснивању Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама.

Чланови Општинског већа су донели и Одлуку о овлашћењу за заступање и представљање у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу „Обласна развојна асоцијација Бачка“ Нови Сад, као и Одлуку о овлашћењу за оснивање Друштва са ограниченом одговорношћу „Обласна развојна асоцијација Бачка“ Нови Сад.

Након тога је Општинско веће размотрило извештаје о раду за 2009. годину установа, јавних предузећа и фондова чији је оснивач Скупштина општине Србобран: ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“, ЈКП „Градитељ“ Србобран, Центра за социјални рад општине Србобран за 2009. годину, Центра за спорт и туризам Србобран, Установе за културу Дом културе Србобран, Народне библиотеке Србобран, Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Фонда за стипендирање студената општине Србобран за 2009. годину и Фонда за финансирање изградње и куповину станова за службене потребе општине Србобран за 2009. годину, као и планове и програме рада за 2010. годину: Центра за социјални рад општине Србобран, и Фонда за стипендирање студената општине Србобран за 2010. годину, и исте упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.

У наставку седнице Општинско веће је утврдило предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица у општини Србобран за период 2010.-2013. који је такође упућен Скупштини општине Србобран на разматрање и доношење, дало сагласност на Правилник о измени Правилника о додели стипендија општине Србобран и одбило као неосновану Жалбу ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на Решење Одељења за привреду, буџет и финанасије Општинске управе Србобран број: 947/2009 о утврђивању висине накнаде за рад Службе за заштиту пољопривредних имања на територији општине Србобран. Поред тога На седници Општинског већа је поднета Информација о одржаном Збору грађана Месне заједнице Турија.